Zájemcům o studium představujeme naši školu

Střední odborná škola a střední odborné učiliště Hustopeče  ze dne 03.02.2021

https://sssbrno-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/zalesakova_sssbrno_cz/ETKDtf8DjA1JgyO_Qwzl73UBmset9nMFdVwtauUFqSd7WQ?e=agY4A9