SOŠ a SOU Hustopeče

Elektrikář silnoproud

3letý učební obor

Zaměření oboru: práce na elektrických strojích, přístrojích a zařízeních v souladu se Zákonem č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a Nařízením vlády č.194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost  k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, provádět elektrotechnická měření, opravy a údržbu elektrických spotřebičů, Vytvářet a číst technickou dokumentaci, pracovat na elektrických rozvodech a osazovat spínací, jistící a ochranné přístroje, využívat poznatků z elektroniky, informační technologie a automatizace v odborné praxi. 

Obsah vzdělávání:

 • druhy materiálů, jejich vlastnosti, použití,
 • elektromontážní a elektroinstalační práce,
 • informace o elektrotechnických předpisech,
 • měřící metody a měřící přístroje,
 • základy elektroniky, elektrické a elektronické obvody,
 • ověřování funkce jednotlivých zapojení a funkčních celků,
 • elektrické stroje a přístroje,
 • používání technické dokumentace,
 • zpracování kovů i nekovových materiálů běžnými způsoby ručního  a strojního obrábění,
 • význam a funkce elektronických zařízení určených k výrobě, rozvodu a užití
  elektrické energie,
 • výroba, montáž, demontáž a opravy elektrických zařízení, strojů a přístrojů. 
 • kromě všeobecných předmětů je výuka prováděna v následujících odborných předmětech – elektrické stroje a přístroje, elektronika, elektrotechnologie, rozvodná zařízení / elektronická zařízení (dle zaměření), technická dokumentace, základy elektrotechniky, elektrotechnická měření
  a odborný výcvik.
Kód oboru

26-51-H/02

Školní vzdělávací program

Elektrikář silnoproud

Dosažené vzdělání

Střední vzdělání se závěrečnou zkouškou

Zakončení studia

Závěrečná zkouška (výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce)

Délka studia

3 roky

Forma studia

Denní

Počet přijímaných uchazečů

24

Přijímací zkoušky

Kompletní informace o přijímacích zkouškách zde.

Proč si vybrat tento obor?

Co tě čeká ...

Budeš mít týden školu a týden praxi v dílnách. Pro práci v dílnách tě vybavíme jak pracovním oděvem i nářadím pro silnoproudou elektrotechniku i zámečnický výcvik.

Stipendium

Při splnění studijních podmínek tě čeká v prvním ročníku na pololetí a konci ročníku 1.500 Kč/pololetí. Pokud budeš mít vyznamenání, tak o 3.000 Kč více.
Obor podporuje Jihomoravský kraj.

Dopravní dostupnost

Autobusové i vlakové nádraží je kousek od školy. Do školy to budeš mít blízko.

Praxe ve firmě

Odborný výcvik můžeš od 2. ročníku vykonávat ve firmách nebo u živnostníků v okolí, získáš tam cenné zkušenosti.
 

Soutěže

Účastníme se největší přehlídky řemesel České ručičky a dalších elektro-soutěží. Pojď do toho s námi!

Jídelna A++

Školní jídelna, kde se najíš zdravě, levně, ale především chutně. Hladem trpět nebudeš.

Exkurze

Podíváš se do firem, které provádí montáže a elektroinstalaci na objektech, navštívíme i výrobních závody v regionu.

Akce školy

Zúčastni se akcí školy - adaptační den, třídní výlet, návštěva divadel, zahraniční vzdělávací zájezdy, sportovní dny ...

Domov mládeže

Můžeš využít ubytování v domově mládeže, který je přímo v budově školy.

Kde najdeš uplatnění?

Učební obor Elektrikář silnoproud, ve kterém získáš elektrotechnickou oborovou kvalifikaci, je velmi perspektivním a dynamicky se rozvíjejícím oborem. Dlouhodobé zkušenosti ukazují, že naši absolventi mají velmi vysoké uplatnění na trhu práce ve všech typech podniků státního i soukromého sektoru jako elektrikář, údržba, opravy a seřizování strojů, revizní technik.

Další možností je pokračování studia Po ukončení studia můžeš pokračovat ve zkráceném studiu v jiném oboru zakončeném výučním listem nebo nástavbovém studiu zakončeném maturitní zkouškou.

Obor v číslech

2.1

Nejvyšší průměr přijatého

100%

Úspěšnost u závěrečných zkoušek

30/24

Poměr přijatých k přihlášeným

Naše úspěchy

Co o nás řekli absolventi tohoto oboru?

IT_Absolvent-1

Slon Africký
Absolvent roku 2015
 
Jsem velmi rád, že jsem zvolil tuto školu. Každý by ji měl navštěvovat.

Slon Africký
Absolvent roku 2015
 
Jsem velmi rád, že jsem zvolil tuto školu. Každý by ji měl navštěvovat.

Slon Africký
Absolvent roku 2015
 
Jsem velmi rád, že jsem zvolil tuto školu. Každý by ji měl navštěvovat.

Slide

Zebra Hartmana
Absolvent roku 2018
 
Jsem velmi rád, že jsem zvolil tuto školu. Nic se jí nevyrovná.

Zebra Hartmana
Absolvent roku 2018
 
Jsem velmi rád, že jsem zvolil tuto školu. Nic se jí nevyrovná.

Zebra Hartmana
Absolvent roku 2018
 
Jsem velmi rád, že jsem zvolil tuto školu. Nic se jí nevyrovná.

IT_Absolvent-3

Chřestýš západní
Absolvent roku 2020
 
Prolezl jsem si celou školu. Bylo to prostě na jedničku.

Chřestýš západní
Absolvent roku 2020
 
Prolezl jsem si celou školu. Bylo to prostě na jedničku.

Chřestýš západní
Absolvent roku 2020
 
Prolezl jsem si celou školu. Bylo to prostě na jedničku.

IT_Absolvent-4

Kudlanka nábožná
Absolvent roku 2019
 
Někdy to bylo dost náročné, ale připravili pro život. Více takových škol.

Kudlanka nábožná
Absolvent roku 2019
 
Někdy to bylo dost náročné, ale připravili pro život. Více takových škol.

Kudlanka nábožná
Absolvent roku 2019
 
Někdy to bylo dost náročné, ale připravili pro život. Více takových škol.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

 

Je to obor, který hledáš?

Pojď se učit věcem, které Tě baví. Rozvíjej své znalosti zde.