SOŠ a SOU Hustopeče

administrator

Informace k přijímacímu řízení

Na základě Opatření obecné povahy MŠMT č.j. :MSMT-4337/2021-6 ze dne 15.3.2021 se termín pro vyhlášení výsledků přijímacího řízení stanovuje nejdříve na 19.5.2021.

Uvedené platí pro všechny obory středního vzdělání.

Původně stanovené termíny vyhlášení výsledků přijímacího řízení ředitelem školy na 22.4.2021 ( pro učební obory ) a 28.4.2021 ( pro studijní obory ) se tímto ruší.

Na www.sou-hustopece.cz bude průběžně zveřejňován stav přijímacího řízení.

Informace k závěrečným zkouškám

Podobu závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021 upravuje opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 29. 1. 2021.

Dne 15. 2. 2021 byl k opatření vydán dodatek upravující původní znění a doprovodná metodika věnující se ukončování vzdělávání a konání závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021.

Na základě a v souladu s výše uvedenými dokumenty stanovil ředitel školy termíny závěrečné zkoušky.

 

Písemná část ZZ               18.6.2021            pro všechny obory

Praktická část ZZ              22.-23.6.2021     pro obory Elektrikář silnoproud, Malíř a lakýrník, Instalatér, Strojní mechanik a Zedník

23.-24.8.2021     pro obor Elektrikář

Nekonání přijímacích zkoušek

Příkaz ředitele č. 4 /2021

Nekonání školních přijímacích zkoušek

V souladu s Opatřením obecné povahy MŠMT č.j.:43073/2020-3, článek 4 ředitel školy rozhodl o nekonání školních přijímacích zkoušek
do čtyřletých oborů 18-20-M/01 Informační technologie a 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost.
Termín přijímacího řízení je pro čtyřleté obory stanoven na středu 28. 4. 2021.
Na úřední desce školy a způsobem umožňujícím dálkový přístup www.sou-hustopece.cz bude zveřejněn seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená.

V Hustopečích dne 5. 3. 2021
Ing. Zdeněk Hrabal, ředitel školy

Distanční výuka od 11.1. do 22.1.2020

Dle vládního nařízení ze dne 7.1.2021 pokračuje do 22.1.2021 vzdělávání  formou distanční výuky.   

Jakmile bude platit PES  – stupeň č. 4, budou se prezenčně účastnit žáci praktického vyučování  podle rozvrhu ve všech ročnících.

Dále bude zahájena prezenční výuka na úseku teoretického vyučování  pro končící ročníky. Informace budou následně upřesněny.

Konzultace dne 13.1.2021

Dne 13.1.2021 se koná pro zákonné zástupce konzultační odpoledne formou on-line. Můžete posílat prostřednictvím Komens dotazy na jednotlivé vyučující od 7,00 – 15,30 hod.

Adventní čas na Domově mládeže

Adventní čas na Domově mládeže jsme se snažili i při malém počtu ubytovaných z důvodu pandemie prožít s vánoční atmosférou.
Pouštěli jsme si vánoční koledy, zazpívali jsme si, pekli oblíbené linecké cukroví, vyráběli dárkové předměty jako např. dárkovou taštičku nebo vánoční ozdoby. Při tom jsme si povídali o prožitých Vánocích, o nezapomenutelných dárcích z dětství, o tradicích u každého doma a u toho popíjeli nealkoholický punč, který každoročně připravuje paní vychovatelka.
Letos jsme si nemohli zajít na bowling, ani uskutečnit turnaj ve stolním tenise, což nám bylo moc líto.
Všichni doufáme, že se situace zlepší a příští rok bude příznivější. Tímto všem přejeme úspěšný a pohodový rok 2021.

Malinková Ludmila – vychovatelka

Návštěva penzionu důchodců v Hustopečích

Již podruhé navštívili studenti Domova mládeže obyvatele penzionu důchodců v Hustopečích s tím, že k nim přišli nainstalovat výstavu fotografií nafocených studenty Domova mládeže s tématikou „Podzim očima studentů“. S místními obyvateli spolupracujeme a snažíme se organizovat a rozvíjet různé aktivity.
Další návštěva nás čeká na Mikuláše, kdy společně posedíme, zahrajeme zábavné hry, popovídáme si a k tomu si dáme námi upečené vánoční cukroví.
Pro letošní rok se s nimi rozloučíme s přáním prožití krásných a klidných Vánoc.

Malinková Ludmila – vychovatelka

Informace o provozu školní jídelny v době rekonstrukce vzduchotechniky

Z důvodu rekonstrukce vzduchotechniky ve školní jídelně byla zahájena dne 18.11. 2020 investiční akce, která ovlivní poskytování stravovacích služeb žáků, zaměstnanců i cizích strávníků.
V důsledku realizace stavebních prací bude provozovna školní jídelny od 30.11.2020 do odvolání uzavřena.
Náhradní stravování bude zajištěno pouze pro žáky a zaměstnance.
Informace o průběhu akce a znovuotevření provozovny budou průběžně poskytovány na stránkách školy.

Zpracovala: Chrastinová Lenka vedoucí ŠJ
Schválil: Ing. Zdeněk Hrabal ředitel školy