Prosinec 2018 archive

PF 2019

Poslední akce v r. 2018 na Domově mládeže

Anděl na DM, Bowling, Vánoční posezení, Předání diplomů

PolyGram

PolyGram = Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti, projekt praktické spolupráce naší střední školy se školami základními                 V rámci tohoto projektu se každý druhý čtvrtek uskutečňuje výuka žáků základních škol na SOŠ a SOU Hustopeče v prostorách dílen elektro a dílny na zpracování dřeva, kovu a plastu. Do dnešního dne nás navštívili 4.10. žáci ZŠ …

Continue reading

Ekonomická olympiáda

V minulém týdnu se studenti třetího a čtvrtého ročníku oboru Veřejnosprávní činnost zúčastnili školního kola celorepublikové soutěže ve znalostech z ekonomie a financí. Soutěž vychází z rámcových vzdělávacích programů MŠMT a svým pojetím přispívá k dalšímu rozvíjení klíčových schopností a znalostí studentů v tomto oboru. Na otázkách do soutěže a koncepci Ekonomické olympiády spolupracují ekonomové a odborníci z Institutu ekonomického …

Continue reading

Poznávací exkurze „Adventní Maribor a Graz“

Ve středu 12. prosince se autobus s téměř šedesáti žáky naší školy s pedagogickým doprovodem vydal za poznáním do slovinského Mariboru. Do průmyslového města, které má bezmála sto tisíc obyvatel jsme dorazili po desáté hodině. S mapkami centra města jsme se dostali ke Katedrále sv. Jana Křtitele, odkud nás kroky vedly k nejstaršímu stále plodícímu keři na světě. Jeho …

Continue reading

Informace pro strávníky školní jídelny od 1. 1. 2019

Jidelna

Finanční gramotnost

KaPoDaV je zkratka pro projekt Podpory kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji, do kterého je naše škola zapojena.  V rámci tohoto projektu se v pátek 30. listopadu uskutečnil projektový den, jehož hlavním tématem byla finanční gramotnost. Téměř celé první patro budovy se stalo dějištěm hry, do které se zapojili všichni žáci i studenti …

Continue reading