SOŠ a SOU Hustopeče

Akce školy

Tematický týden

Třetí ročník oboru Informační technologie se účastnil Tematického týdne. Cílem akce bylo rozšířit dovednosti žáků o činnosti, které nejsou zahrnuty v ŠVP, a přesto jsou v životě ajťáka potřebné. Jedná se především o pájení a dovednosti spojené s výrobou jednoduchých zařízení na deskách plošných spojů. Druhou částí programu bylo praktické seznámení s prostředky malé "domácí" automatizace ARDUINO a RAPSBERY. Rovněž jsme navštívili Technické muzeum v Brně a firmu  Hill´s Šakvice.

V prvním bloku jsme poznali technologie pájení, práce s plošnými spoji a realizovali vlastní výrobky z předem zakoupených "stavebnic". Prvním úkolem bylo naučit se pájet - odizolování a ocínování konce drátu, následně spájení mřížky z několika vodičů. Po zvládnutí těchto činností jsme přistoupili samostatně k práci na zakoupených stavebnicích (elektronické hrací kostky a rotujícího led světla).

Na exkurzi ve firmě Hill´s Šakvice jsme se mezi jiným seznámili s procesem sběru a zálohování dat, zabezpečením chodu systému řízení - zálohování napájení, datových disků, oklikové trasy kabeláže i připojení k Internetu. Závěr exkurze byl věnován popisu práce správce IT, charakteru činností i potřebnému rozsahu znalostí pro výkon této funkce.

Druhým tematickým celkem bylo praktické seznámení s prostředky malé "domácí" automatizace ARDUINO a RAPSBERRY, jehož hlavním cílem bylo vytvoření představy  o tom, jak procesor vnímá okolí, jak "myslí", jak řeší zadané úkoly a jaké jsou možnosti různých čidel nebo výstupních zařízení. Žáci při práci postupovali od nejjednodušších zadání typu blikání s ledkou nebo více ledkami, řízení malého komutátorového motoru, krokového motoru nebo modelářského serva až po světelné panely, k běžícímu textu, nebo práci s wi-fi moduly. Vrcholem bylo zprovoznění malého 3D stroje ve funkci plotru, laserové gravírky, nebo malé frézky.

Divadlo Reduta

Dopoledne v Brně bylo plné kultury a vzdělávání

Středeční mlhavé ráno jsme se s žáky oboru Informační technologie a Veřejnosprávní činnost vydali za zážitky do Brna. V 10:00 hod jsme usedli do prvních dvou řad v divadle Reduta a napjatě sledovali rodinnou tragédii, která se odehrávala mezi zdmi jednoho pokoje. Šlo o poslední Čapkovo dramatické dílo Matka. „ Drama Matka se dotýká všeobecně stavu, který dnes latentně panuje v celé Evropě, ukazuje, jak občané a rodiny doplácejí na to, co se teď ve světě řeší“ (K. Čapek. Spisy XIX: O umění a kultuře III. Praha, 1986). Divadelní adaptace, v níž na jevišti vystupovali „živí a mrtví“, poukazovala na věčný střet mužského a ženského světa. Muži, kteří chtějí bojovat a být slavní, kdežto matky – ženy, jež touží hlavně po lásce a šťastné rodině. Dílo je nadčasové a použití moderních prvků se dotýkalo i soudobé reality. Po ukončení jsme měli možnost se s hlavními protagonisty vyfotit, a to vše v nás ještě více umocnilo kulturní zážitek. Poté jsme se přesunuli do Moravského zemského muzea, kde jsme zhlédli expozici Český komiks a jeho svět. Výstava nás provedla historií obrázkového seriálu až do dnešní doby. Většina exponátů byla za sklem, ale některé byly i volně přístupné v čtenářském koutku. Poslední část byla zábavná, nacházela se tu kreativní dílnička a fotokoutek. Věřím, že si žáci odnesli řadu pozitivních prožitků a zároveň otázek k přemýšlení.

Mgr. Kateřina Bališová