Author's posts

Studie projektu

fotodokumentace

Popis projektu

1) Charakteristika školy Počet žáků:386 Počet učitelů:42 Zaměření školy: Učební obory (tříleté) • Strojní mechanik • Malíř a lakýrník • Elektrikář • Elektrikář – silnoproud • Instalatér • Zedník Studijní obory (čtyřleté) • Mechanik a elektronik • Veřejnosprávní činnost • Informační technologie Nástavbové studium (dvouleté) • Podnikání Účast na projektu Ukliďme si svět, jinak soutěže …

Continue reading

Informace o projektu

Základní pojmy • Udržitelný rozvoj = rozvoj, který umožňuje uspokojovat současné potřeby lidstva bez ohrožení možnosti budoucích generací uspokojovat jejich potřeby • Udržitelný život = úsilí o nalezení rovnováhy mezi kvalitou životního prostředí a rozvojem společnosti Program Škola pro udržitelný život v kostce: • Posláním programu je vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje a zapojení žáků …

Continue reading

Škola pro udržitelný život

Naše škola SOŠ a SOU Hustopeče se zapojila do programu Škola pro udržitelný život. Cílem tohoto programu je zapojení žáků a dalších partnerů (veřejnosti) do konkrétních akcí směřujících ke zlepšení životního prostředí. Tento projekt má být ohleduplný k ekologickým, sociálním a kulturním hodnotám; vycházet z místních hodnot a tradic; podílet se na řešení globálních ohrožení; …

Continue reading

Významné osobnosti

Nelze opomenout dva významné studenty této školy: • Jan Herben, spisovatel a redaktor • Tomáš G. Masaryk, první československý prezident, navštěvoval školu v letech 1861-1863. Jeho rodiče jsou pohřbeni na hustopečském hřbitově, jeho bratr Ludvík Masaryk vlastnil v letech 1880-94 v Hustopečích tiskárnu a vydával Auspitzer Wochenblatt. Citát z Lidových novin, které popsaly cestu TGM …

Continue reading

Historie školství v naší budově

Rozvoj školství nastal ve městě v druhé polovině minulého století. Na rozvoj školství měl velký vliv i školský zákon ze 14. května 1869 upravený novelou z roku 1883 a zákonem z roku 1905. Hlavní zásada byla v tom, že odstranil církevní nadřazenost a zavedl školu interkonfesijní. Jednotlivé škoIy nepodléhaly již děkanům, nýbrž nově zřízeným zemským …

Continue reading

Historie budovy

Municipiální ochranné město na lednickém panství Lichtenštejnů v Hustopečích žádá v roce 1755 císařovnu Marii Terezii o zřízení piaristické koleje. Dvacetšest místních občanů se zavázalo upsat kapitál 18.000 zlatých pro refundaci šesti piaristů, kteří by učili žactvo ve čtyřech třídách latinského gymnázia. Měšťané byli ochotni sehnat další prostředky, aby bylo možno doplnit učitelský sbor o …

Continue reading