Category: Školní aktivity a projekty

Peníze EU školám

Naše škola se účastní projektu Peníze EU školám.

Homolí kopec a naše škola

Revitalizace starého hradiště přitáhla pozornost řady obyvatel. Některé z informací jsme pro Vás shrnuli ve formě seznamu odkazů.

Projekty Evropské Unie

REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR Prioritní osa: 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie (FS) Oblast podpory: 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry) Podoblast podpory: 3.2.1 – Realizace úspor energie Název projektu: Realizace energetických úspor na SOŠ a SOU, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Účel projetku: Předmětem podpory je realizace úspor energie v objektu …

Continue reading

Studie projektu

fotodokumentace

Popis projektu

1) Charakteristika školy Počet žáků:386 Počet učitelů:42 Zaměření školy: Učební obory (tříleté) • Strojní mechanik • Malíř a lakýrník • Elektrikář • Elektrikář – silnoproud • Instalatér • Zedník Studijní obory (čtyřleté) • Mechanik a elektronik • Veřejnosprávní činnost • Informační technologie Nástavbové studium (dvouleté) • Podnikání Účast na projektu Ukliďme si svět, jinak soutěže …

Continue reading

Informace o projektu

Základní pojmy • Udržitelný rozvoj = rozvoj, který umožňuje uspokojovat současné potřeby lidstva bez ohrožení možnosti budoucích generací uspokojovat jejich potřeby • Udržitelný život = úsilí o nalezení rovnováhy mezi kvalitou životního prostředí a rozvojem společnosti Program Škola pro udržitelný život v kostce: • Posláním programu je vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje a zapojení žáků …

Continue reading

Škola pro udržitelný život

Naše škola SOŠ a SOU Hustopeče se zapojila do programu Škola pro udržitelný život. Cílem tohoto programu je zapojení žáků a dalších partnerů (veřejnosti) do konkrétních akcí směřujících ke zlepšení životního prostředí. Tento projekt má být ohleduplný k ekologickým, sociálním a kulturním hodnotám; vycházet z místních hodnot a tradic; podílet se na řešení globálních ohrožení; …

Continue reading