Podnikání

Studijní obor:    PODNIKÁNÍ (64-41-L/524)

přihlášky ZDE

 

Délka studia: 2 leté denní studium
Kapacita oboru v I. ročníku: 20 žáků
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Způsob ukončení: maturitní zkouška (vysvědčení o maturitní zkoušce)
Určeno pro: absolventy tříletých učebních oborů (zakončených výučním listem)
Podmínky přijetí ke vzdělávání:
 – úspěšné ukončení tříletého učebního oboru,
 – vykonání přijímací zkoušky, které se konají formou jednotné zkoušky
    z ČJL a M (podíl na celkovém hodnocení 60 %)
 – výsledky soutěží uvedených v kritériích pro přijetí

 

Zaměření oboru:

bez oborové návaznosti, ekonomické zaměření s důrazem na zvládnutí komunikace s využitím prostředků informační techniky a na práci s informacemi při podnikatelských aktivitách.

 

Obsah vzdělávání:

 • ekonomické pojmy,
 • principy fungování tržní ekonomiky a podnikání,
 • účetnictví,
 • soustava daní a jejich správa,
 • účetní výkazy,
 • vedení administrativy a psaní na PC,
 • operační systémy, programy Windows, grafické a multimediální programy,
 • kancelářská technika, elektronická pošta a internet,
 • obchodní korespondence,
 • právní normy, práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance,
 • marketingové strategie, výzkum, sběr a analýza dat,
 • vedení kolektivu a jednání s obchodními partnery,
 • bezpečnost a hygiena práce,
 • personální a interpersonální dovednosti.

 

Učební plán:

kromě všeobecných předmětů – český jazyk, cizí jazyk, občanská nauka, dějepis, matematika, základy přírodních věd, tělesná výchova je výuka prováděna v následujících odborných předmětech – informační a komunikační technologie, účetnictví, písemná a elektronická komunikace, právo, management a marketing, psychologie, chod podniku a výběrových předmětech.

 

Uplatnění:

absolvent je připraven vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti v podniku a samostatně podnikat.

 

Možnost dalšího vzdělávání:

úspěšný absolvent se může ucházet o studium na vysokých školách a různých formách pomaturitního studia.