Popis ubytovacího zařízení

Typ: Domov mládeže
Kapacita zařízení: 120 lůžek, 49 pokojů – z toho 25 jedno a dvojlůžkových a
24třílůžkových pokojů
Provoz zařízení: v době pracovního týdne, tj. od pondělí 6.00 hod., do pátku 15.00 hod.
Nástup žáků na DM je v pondělí před zahájením výuky, povinný odjezd k rodičům je stanoven na pátek s ohledem na délku výuky.
Využití zařízení pro jiné aktivity: volná kapacita zařízení DM–21 pokojů je celoročně pronajímána na základě smluv o pronájmu nebytových prostor.Ve dnech kdy není školní provoz (prázdniny, víkendy) jsou prostory, ve kterých jsou ubytováni žáci, dle poptávky využívány k provádění doplňkové činnosti školy (ubytovací služby).