Mám podezření na šikanu

Jak na šikanu – rady pro rodiče

1. Co je vlastně šikana?

Šikana je úmyslné a opakované fyzické i psychické ubližování slabšímu jedinci (skupině) silnějším jedincem(skupinou).

2. Účastníci šikany
Pokud se ve třídě objeví šikana, dítě se ocitne v jedné ze tří rolí:
-role oběti
-role agresora
-role přihlížejícího – „mlčící většiny“

Pokud vaše dítě chodí do třídy, kde se vyskytuje šikana, která se ho zdánlivě netýká, přistupujte k němu podobně jako k oběti.

Má-li se šikanování omezit, musíme k tomu také aktivně přispívat. Nezůstávejme jen pasivními pozorovateli! Nepodléhejte mýtům, které se často o šikaně šíří. Nedovolte, aby někomu, kdo ubližuje, šikanuje, jeho chování procházelo!

3. Možné důvody, proč mé dítě o šikaně nemluví:
-bojí se, že by mu nikdo neuvěřil
-jeho sebevědomí je tak snížené, že už o svém problému nechce s nikým mluvit
-o svém trápení neřekne ani učiteli, protože se obává vyšetřování a pomsty ze strany agresorů
-bojí se svěřit doma, jelikož předpokládá, že rodiče svým nevhodným řešením celou situaci ještě zhorší

4. Jak reagovat, když se vám dítě svěří s problémem šikany?
-Jednejte rychle, ale uvážlivě.
-Odložte veškerou práci! Není nic důležitějšího než tíživá situace vašeho dítěte.
-Dejte mu najevo, že jeho informace berete vážně.
-Ujistěte ho, že mu chcete pomoci, a svůj slib dodržte.
-Poskytněte mu veškerou podporu.
-Zjistěte rozhovoru s ním další podrobnosti o situaci v třídním kolektivu
-Pochvalte ho a povzbuďte

5. Jak poznám příznaky šikany u svého dítěte?
V případě, že se dítě se svým problémem nesvěří, může vnímavý rodič sledovat určité změny v chování dítěte, které mohou signalizovat prožívanou šikanu. Jedná se tyto projevy:
-Za dítětem nepřichází domů spolužáci ani jiní kamarádi
-Nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by si telefonovalo
-Jiné děti ho nezvou na návštěvu
-Nerado chodí ráno do školy (změna je patrná hlavně u dětí, které školu dříve navštěvovaly docela rády)
-Ztrácí chuť k jídlu
-Nechodí do školy a ze školy nejkratší možnou cestou, případně střídá trasy
-Ze školy chodí hladové (agresoři mu mohou brát svačiny, peníze…)
-Usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze spaní
-Ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně¨
-Bývá doma smutné či apatické, objevují se výkyvy nálad
-Žádá opakovaně o peníze na svačiny
-Nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí
-Je neobvykle agresivní ke svým sourozencům nebo jiným dětem
-Stěžuje si na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, případně ráno zvrací
-Své zdravotní potíže někdy očividně přehání
-Zdržuje se doma více, než mělo dříve ve zvyku

6. Co mám zjistit při prvním rozhovoru?
Z rozhovoru by mělo vyplynout co, kdy a kde se odehrávalo, kdo další byl přítomen. Společně vytipujte svědky (spojence), kterým dítě ještě důvěřuje. Všechny zjištěné údaje je dobré si zapsat. Záznamy se vám mohou později hodit.

7. Co mám udělat po skončení rozhovoru?
Snažte se dítěti zajistit ochranu a podporu.
-Poskytněte dítěti veškerou ochranu (např. ho doprovázejte ze školy…)
-Poskytněte mu dostatek péče a více s ním komunikujte.
-Mluvte o krocích, které v jeho zájmu podniknete.
-Opakovaně ho ubezpečujte, že udělalo dobře, když vše sdělilo.
-Pokuste se zvýšit jeho sebedůvěru.
-Zhodnoťte a to velmi kriticky, co mohlo vyvolat stav, který skončil šikanou, neobviňujte pouze školu, nastavte si „zrcadlo pravdy“, neomlouvejte sebe ani svoje dítě, se svým zjištěním se dítěti nesvěřujte, ale připravujte nápravu.
-Nemáte-li jistotu, že dítě nebude během pobytu ve škole ohroženo, ponechte ho dočasně doma, ale pozor zvažte, zda může v bytě zůstat samo.
-Pokud si nevíte rady, hledejte odborníka.

8. Mám šikanu řešit s agresorem?
NE!!

9. Mám se obrátit na školu?
ANO!!

10. Za kým máte jít ve škole nejdříve?
Ve škole kontaktujte jako prvního třídního učitele. Pokud nemáte s třídním dobrý vztah obraťte se na metodika školní prevence. Je vhodnější, aby se jednání zúčastnil otec i matka, protože se mohou vzájemně podpořit. Je dobré si schůzku předem domluvit. Hlavním cílem schůzky je co nejlépe učiteli sdělit, jak informace o šikaně jste se dozvěděli. Je třeba sdělit:
-kdo vašemu dítěti ubližoval
-jak mu ubližoval
-jak dlouho trval takový stav
-kde se šikana odehrávala
-zda existují svědci

Metodičkou prevence na naší škole je Ing. Stanislava Gergelová, která vám poradí, jak celou věc řešit.