Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

V rámci projektu podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji se naše škola podílí na přípravě úloh prováděných na žákovské soupravě ŽEM Elektřina 1 pro žáky 7., 8. a 9. ročníků pěti základních škol z okolí, které by měly zajímavým a zábavným způsobem připravit nebo prohloubit znalosti z předmětu fyzika a vyvolat u žáků zájem o studium oborů elektro. Žáci si formou hry ověřují působení elektřiny a její přeměny na světlo, teplo a mechanický pohyb, zkoumají vodivost pevných materiálů a kapalin a potvrzují pravidla Ohmova zákona a Kirchhoffových zákonů. Všechny úlohy jsou jednoduše a intuitivně zvládnutelné, žáci se pobaví, naučí schémata elektrických obvodů a objeví proč a jak pracují rozvody elektrické energie i v domácnosti.

Ing. Pavel Meňhart

 

IMG_6071 IMG_6073 IMG_6082