Veřejné zakázky

 Rekonstrukce kotelny – havarijní stav

 

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce kotelny – havarijní stav
Předmět veřejné zakázky:(služba/dodávka/stavební práce) Předmětem plnění je  „Rekonstrukce havarijního stavu kotelny“
Datum vyhlášení veřejné zakázky: 27. 06. 2017
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Ing. Zdeněk Hrabal, ředitel
Kontak tel: 518 389 100
email: skola@sou-hustopece.cz
Lhůta pro podávání nabídek:(data zahájení a ukončení příjmu) Lhůta pro podání nabídek končí dne 20.7.2017 v 10.00 hod. 

 

Výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace

SOD

PD, výkaz výměr

 

 


 Rekonstrukce kanalizace – dokončení prací

 

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce kanalizace – dokončení prací
Předmět veřejné zakázky:(služba/dodávka/stavební práce) Předmětem plnění je realizace stavby „Rekonstrukce kanalizace – dokončení prací“
Datum vyhlášení veřejné zakázky: 25. 05. 2017
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Ing. Zdeněk Hrabal, ředitel
Kontak tel: 518 389 107
email: hrabal@sou-hustopece.cz
Lhůta pro podávání nabídek:(data zahájení a ukončení příjmu) Lhůta pro podání nabídek končí dne 12.6.2017 v 10.00 hod. 

 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

SOD

Kanalizace-dokončení prací PD,rozpočet

 


 Oprava víceúčelového sportovního hřiště

 

Název veřejné zakázky: Oprava víceúčelového sportovního hřiště
Předmět veřejné zakázky:(služba/dodávka/stavební práce) Předmětem plnění je provedení opravy víceúčelového sportovního hřiště. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Datum vyhlášení veřejné zakázky: 05. 05. 2017
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Ing. Zdeněk Hrabal, ředitel
Kontak tel: 518 389 100
email: skola@sou-hustopece.cz
Lhůta pro podávání nabídek:(data zahájení a ukončení příjmu) Nabídku je možné podat osobně v sídle zadavatele v pracovních dnech, a to v pondělí až pátek od 7:00 do 14:00 hodin, vždy tak, aby byla doručena nejpozději do 15.5.2017 do 11:00 hodin.

podrobnosti viz. Výzva k podání nabídky

 

Výzva k podání nabídky

Zadávací dokumentace

půdorys hřiště

Hřiště


 

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

 

Název veřejné zakázky: Dodávka vybavení školní počítačové učebny nábytkem
Předmět veřejné zakázky:(služba/dodávka/stavební práce) Dodávka, montáž a instalace v místě plnění
Datum vyhlášení veřejné zakázky: 13. 11. 2015
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Ing. Zdeněk Hrabal, ředitel
Kontaktní osoba, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa) Ing. Iva Sedláková
tel: 518 389 105, 777 325 027
email: sedlakova@sou-hustopece.cz
Lhůta pro podávání nabídek:(data zahájení a ukončení příjmu) Zahájení lhůty pro dodání nabídek: 13.11.2015
Lhůta pro dodání nabídek končí dne: 20.11.2015 do 12.00 hod.

Celé znění veřejné zakázky naleznete zde: Vyzva_k_podani_nabídek-nabytek


Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

 

Název veřejné zakázky: Dodávka 41 ks válend s pružinovou matrací
Předmět veřejné zakázky:(služba/dodávka/stavební práce) Dodávka a montáž v místě plnění
Datum vyhlášení veřejné zakázky: 13. 11. 2015
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Ing. Zdeněk Hrabal, ředitel
Kontaktní osoba, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa) Lenka Chrastinová
tel: 518 389 118, 601 361 431
email: jidelna@sou-hustopece.cz
Lhůta pro podávání nabídek:(data zahájení a ukončení příjmu) Zahájení lhůty pro dodání nabídek: 13.11.2015
Lhůta pro dodání nabídek končí dne: 20.11.2015 do 12.00 hod.

Celé znění veřejné zakázky naleznete zde: Výzva k podání nabídek válend


 

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 

 

K TÉTO VEŘEJNÉ ZAKÁZCE BYL DOPLNĚN DOKUMENT S NÁZVEM:

DODATEČNÉ INFORMACE Č.2, 

DODATEČNÉ INFORMACE Č.3

 

 

Název veřejné zakázky: Nákup počítačových sestav včetně software
Předmět veřejné zakázky:(služba/dodávka/stavební práce) Dodávka a instalace v místě plnění
Datum vyhlášení veřejné zakázky: 9. 11. 2015
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Ing. Zdeněk Hrabal, ředitel
Kontaktní osoba, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa) Mgr. Zdeněk Brokeš, tel: 518 389 160,
email: brokes@sou-hustopece.cz
Růžena Bezděková, tel: 518 389 117, 601 385 433,
email: bezdekova@sou-hustopece.cz
Lhůta pro podávání nabídek:(data zahájení a ukončení příjmu) Zahájení lhůty pro dodání nabídek: 10.11.2015
Lhůta pro dodání nabídek končí dne: 23.11.2015

Celé znění veřejné zakázky naleznete zde:   Výzva k podání nabídek 

přílohy: 

Zadávací dokumentace

Čestné prohlášení

Krycí list

Kupní smlouva

Dodatečné informace č.1

Dodatečné informace č.2

Dodatečné informace č.3


 

Název veřejné zakázky: Výměna pálené krytiny na budově Domova mládeže
Předmět veřejné zakázky:(služba/dodávka/stavební práce) CPV: 45214200-2  –  stavební úpravy školních budov
Datum vyhlášení veřejné zakázky: 5. 10. 2015
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Ing. Zdeněk Hrabal, ředitel
   

Celé znění veřejné zakázky naleznete zde: Výzva k podání nabídek

přílohy: DM střecha, položkový výkaz výměr

DM střecha, zpráva, část A

DM střecha, zpráva, část B

DM-střecha, kat.mapa

DM-střecha, příčný řez I-I,navrž.řešení

DM-střecha, příčný řez I-I,stáv.stav

DM-střecha, příčný řez II-II,navrž.řešení

DM-střecha, příčný řez II-II,stáv.stav

DM-střecha, širší vztahy

DM-střecha,půdorys střechy-navrž.řešení

DM-střecha,půdorys střechy-stáv.stav

DM-střecha,vyýpis klempířských prvků1

DM-střecha,vyýpis klempířských prvků2

 


 

Název veřejné zakázky: Dodávka 1 ks pojízdná chladící vitrína
Předmět veřejné zakázky:(služba/dodávka/stavební práce) Dodávka, montáž, instalace v místě plněn
Datum vyhlášení veřejné zakázky: 14. 7. 2015
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Ing. Zdeněk Hrabal, ředitel
Kontaktní osoba, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa) Lenka Chrastinovátel.: 518 389 118, 601 361 431email: jidelna@sou-hustopece.cz
Lhůta pro podávání nabídek:(data zahájení a ukončení příjmu) Zadávací řízení lze do uzavření smlouvy zrušit bez uvedení důvodů.Zahájení lhůty pro podání nabídek 14.7.2015Lhůta pro dodání nabídek končí dne 23.7.2015

Celé znění veřejné zakázky naleznete zde: Výzva k podání nabídek

 


 

Název veřejné zakázky: Dodávka 1 ks elektrický kotel 85 l
Předmět veřejné zakázky:(služba/dodávka/stavební práce) Dodávka, montáž, instalace v místě plněn
Datum vyhlášení veřejné zakázky: 16. 4. 2015
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Ing. Zdeněk Hrabal, ředitel
Kontaktní osoba, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa) Lenka Chrastinová tel.: 518 389 118, 601 361 431email: jidelna@sou-hustopece.cz
Lhůta pro podávání nabídek:(data zahájení a ukončení příjmu) Zadávací řízení lze do uzavření smlouvy zrušit bez uvedení důvodů.Zahájení lhůty pro podání nabídek 16.4.2015Lhůta pro dodání nabídek končí dne 29.4.2015

Celé znění veřejné zakázky naleznete zde:  Výzva k podání nabídek

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

 


Číslo veřejné zakázky:  
Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.034
Název projektu: Cloud je budoucnost vzdělávání
Název veřejné zakázky: Dodávka mobilních (dotykových) zařízení
Předmět veřejné zakázky:(služba/dodávka/stavební práce) Dodávka
Datum vyhlášení veřejné zakázky: 2. 4. 2015
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Ing. Zdeněk Hrabal, ředitel
Kontaktní osoba, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa) Ing. Zdeněk Hrabaltel.: 519411171, 602564422email: hrabal@sou-hustopece.cz
Lhůta pro podávání nabídek:(data zahájení a ukončení příjmu, vč. času) Zadavatel stanovil lhůtu pro podání nabídek veřejné zakázky na14.4. 2015 do 10:00 hod.Místem pro doručení obálek s nabídkami je adresa zadavatele.Otevírání obálek s nabídkami veřejné zakázky se uskuteční dne 14.4.2015 ve 12:00 hod. na adrese zadavatele.Zadavatel uvádí, že na nabídky podané po lhůtě pro podání nabídek se pohlíží jako by nebyly podány a jako takové budou nabízejícímu vráceny.

Celé znění výzvy včetně příloh naleznete zde:    Výzva k podání nabídek vč. příloh

 


 

   
Název: Dodávka 25 ks křesel
Předmět zakázky Nákup 25  křesel viz poptávka
Termín podání nabídky Zadávací řízení lze do uzavření smlouvy zrušit bez uvedení důvodů.
Zahájení lhůty pro podání nabídek:  11. 11. 2014.
Lhůta pro podání nabídek končí dne 21. 11. 2014
Kontaktní osoba Růžena Bezděková
tel.: 518 389 117, 601 385 433
bezdekova@sou-hustopece.cz

VýzvaPoptávkaOznámení o výběru nejvhodnější nabídky


Číslo veřejné zakázky
C14804
Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/ 44.0006
Název projektu: „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji“
Název veřejné zakázky: Dodávka elektrostavebnice, přístrojů a materiálu pro učebnu elektrického měření

c14804_výzva   c14804_zadávací_dokumentace   Doplňující informace

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek   Výsledek výběrového řízení


Kód CPV
39143120-3
Název: Dodávka skříní pro domov mládeže a ubytovnu
Předmět zakázky Dodávka, montáž a instalace v místě plnění
Termín podání nabídky Nejpozději do 20.10. 2014 do 12:00
Kontaktní osoba Růžena Bezděková
tel.: 518 389 117, 601 385 433
bezdekova@sou-hustopece.cz

Výzva   Zadávací dokumentace   Krycí list   Kupní smlouva   Čestné prohlášení Doplňující informace 1
Doplňující informace 2 Oznámení o výsledku VŘ


 Veřejná zakázka C14870 byla zrušena

c14870_výzva

c14870_zadávací dokumentace

C14870 Oznámení o zrušení výběrového řízení