DUM instalatér

Instalace vody a kanalizace

Vnitřní vodovod
  1_IVK_3.01 Trubní materiál pro rozvod vody
  2_IVK_3.02 Ochrana proti hluku a teplu
  5_IVK_3.03 Armatury na vnitřním vodovodu – Výtokové armatury
  6_IVK_3.04 Armatury na vodovodu – vnitřní vodovod
10_IVK_3.05 Armatury na vnitřním vodovodu – speciální armatury
11_IVK_3.06 Armatury na vodovodu – vnitřní vodovod
17_IVK_3.07 Domovní vodovod – čerpadla
18_IVK_3.08  Domovní vodovod – domovní vodárny
19_IVK_3.09 Domovní vodovod – tlakové stanice
29_IVK_3.10 Domovní vodovod – požární vodovody

Technické materiály

Způsoby opracování materiálů
  3_MY_1.01 Měření a orýsování materiálů
  4_MY_1.02 Měření, orýsování, ohýbání, rovnání
22_MY_1.03 Neželezné kovy
  8_MY_1.04 Spoje potrubí
  9_MY_1.05 Spoje potrubí hrdlové, závitové a přírubové
20_MY_1.06 Železné kovy
37_MY_1.07 Technické materiály – neželezné kovy

Stavební konstrukce

Materiály staveb
  7_SK_1.01 Nosné a nenosné zdivo
32_SK_1.02 Konstrukční části – otvory a výplně otvorů
33_SK_1.03 Konstrukční části – stropy a klenby
34_SK_1.04 Konstrukční části – střechy
35_SK_1.05 Konstrukční části – schodiště
36_SK_1.06 Konstrukční části – lešení

Vytápění

Vytápění průmyslových staveb
12_V_3.01 Infrazářiče
13_V_3.02 Centralizované zásobování teplem
30_V_3.03 Dálkové vytápění – princip, druhy tepelných zdrojů, úpravny parametrů
31_V_3.04 Dálkové vytápění – bloková kotelna, Horkovodní výtopna
38_V_3.05 Vzduchotechnika a klimatizace – větrání
39_V_3.06 Vzduchotechnika a klimatizace – větrání, soustavy větrání
40_V_3.07 Vzduchotechnika a klimatizace – klimatizace

Plynárenství

Spotřebiče
VY_32_INOVACE_14_P_3.01 Spotřebiče

Připojování plynových spotřebičů
15_P_3.02 Připojování plynových spotřebičů bez odvodu spalin – typ A
16_P_3.03 Připojování plynových spotřebičů bez odvodu spalin – typ B,C
21_P_3.04 Doprava a rozvod plynu
23_P_3.05 Připojování plynových spotřebičů
24_P_3.06 Odvod spalin plynových spotřebičů
25_P_3.07 Odvod spalin
26_P_3.08 Komíny
27_P_3.09 Odtah spalin plynových spotřebičů
28_P_3.10 Kouřovody