DUM ICT

Teorie internetu

ICT.3.01 úvod
ICT.3.02 pojmy
ICT.3.03 typy připojení
ICT.3.04 detekce závad
ICT.3.05 e-mail
ICT.3.06 bezpečnost
ICT.3.07 komunikace
ICT.3.08 zásady komunikace na Internetu
ICT.3.09 bezpečnost, ohrožení PC z Internetu
ICT.3.10 vyhledávání

 

Teorie informace

ICT.3.11 úvod
ICT.3.12 historie informačních technologií
ICT.3.13 vlastnosti informace
ICT.3.14 informační zdroje
ICT.3.15 hodnota a ochrana informací
ICT.3.16 Teorie informace – příklad
ICT.3.17 Teorie informace – zpracování
ICT.3.18 Teorie informace – Google Apps
ICT.3.19  Teorie informace – Google Forms
ICT.3.20 Google Apps – Formulář

Blok 8.: Tvorba webu

01_ICT_08.01   – HTML – základní principy a pojmy

02_ICT_08.02a – tagy párové a nepárové
03_ICT_08.02b – příklady

04_ICT_08.03a – HTML – základní návrh stránky
05_ICT_08.03b – příklad 1
06_ICT_08.03c – příklad 2

07_ICT_08.04a – HTML – seznamy, odrážky a číslování
08_ICT_08.04b – příklad

09_ICT_08.05a – HTML tabulky – tvorba a ohraničení
10_ICT_08.05b – HTML tabulky – slučování buněk
11_ICT_08.05c – příklad 1
12_ICT_08.05d – příklad 2

13_ICT_08.06a – HTML obrázky – vložení, způsoby otevírání
14_ICT_08.06b – příklad 1
15_ICT_08.06c – příklad 2

16_ICT_08.07a – HTML – aktivní odkaz, prolink
17_ICT_08.07b – příklad

18_ICT_08.08a – CSS – kaskádové styly
19_ICT_08.08b – CSS – nastavení parametrů stránky
20_ICT_08.08c – CSS – praktická aplikace v html
21_ICT_08.08d – CSS – praktická aplikace v css

22_ICT_08.09a – samostatný projekt – zadání

řešené úlohy