DUM elektrikář

Elektrická měření

Elektronika Číslicová technika

Základní metody měření elektrických veličin

EM_1.01_měření proudu a napětí
EM_1.02_měření odporu
EM_1.03_měření indukčnosti
EM_1.04_měření kapacity
EM_1.05_měření stejnosměrného výkonu
EM_1.06_měření činného, zdánlivého a jalového výkonu v jednofázové soustavě
EM_1.07_měření kmitočtové charakteristiky RC článků
EM_1.08_měření VA charakteristiky usměrňovací diody
EM_1.09_měření VA charakteristiky Zenerovy diody
EM_1.10_měření parametrů bipolárního tranzistoru

Měření pomocí osciloskopu

EM_2.11_měření frekvence a fáze
EM_2.12_měření charakteristik diod na osciloskopu
EM_2.13_měření statických parametrů operačního zesilovače
EM_2.14_měření dynamických parametrů operačního zesilovače

Měření na kombinačním logickém prvku

EM_2.15_měření přenosové charakteristiky obvodu MH 7400
EM_2.16_měření zatěžovací charakteristiky obvodu MH 7400

Měření zapojení operačního zesilovače

EM_2.17_měření součtového zesilovače
2.18_měření napěťového komparátoru

Měření na nízkofrekvenčním zesilovači

EM_2.19_měření statických parametrů zesilovače
EM_2.20_měření kmitočtové charakteristiky zesilovače

tady chci mít mezeru

Elektrická měření

Elektronika

Číslicová technika

Usměrňovače

EL_2.01_usměrňovače1 – jednocestný
EL_2.02_usměrňovače2 – dvoucestný
EL_2.03_usměrňovače3 – můstkový

EL_2.04_usměrňovače4 – třífázový

EL_2.05_usměrňovače5 – filtrace

EL_2.06_stabilizátory napětí

EL_2.07_ stabilizátory napětí a regulované zdroje

EL_2.08_násobiče napětí

Zesilovače

EL_2.09_zesilovače – parametry, zapojení

Základní parametry zesilovače

EL_2.10_zesilovače1 – pracovnítřídy zesilovačů
EL_2.11_zesilovače2 – zapojení SB, SC, SE

EL_2.12_zesilovače3 – pracovní bod, VA charakteristiky

EL_2.13_zesilovače4 – stabilizace pracovního bodu

EL_2.14_zesilovače5 – výkonové zesilovače, můstkový, Darlingtonův

EL_2.15_zesilovače6 – zpětná vazba

EL_2.16_zesilovače7 – vysokofrekvenční zesilovače

EL_2.17_zesilovače8 – operační zesilovače

Oscilátory

EL_2.18_oscilátory1 – druhy oscilátorů
EL_2.19_oscilátory2 – RC oscilátor

Modulace

EL_2.20_modulace1 – amplitudová modulace
11_EL_2.21_modulace2 – frekvenční a fázová modulace

12_EL_2.22_modulace3 – pulzní modulace

Směšovače

13_EL_2.23_směšovače – princip, druhy, použití
14_EL_2.24_detektory – AM, FM, fázový diskriminátor, poměrový detektor

Elektromagnetické vlny

15_EL_2.25_ELM vlny1 – vznik a šíření
16_EL_2.25_ELM vlny2 – rozdělení pásma, vlnovody, přizpůsobení

Antény

17_EL_2.27_Antény

Impulzní obvody

18_EL_2.28_Impulzní obvody 1 – signál, základní obvody
19_EL_2.29_Impulzní obvody 2 – klopné obvody BKO, RS
20_EL_2.30_Impulzní obvody 3 – monostabilní klopné obvody

tady chci mít mezeru

Elektrická měření Elektronika

Číslicová technika

Číselné soustavy

1_ČT_1.01_ vyjádření čísel v různých číselných soustavách
2_ČT_1.02_převody mezi číselnými soustavami
3_ČT_1.03_přímé převody mezi číselnými soustavami
4_ČT_1.04_ aritmetické operace ve dvojkové soustavě

Kódy

5_ČT_1.05_váhové a doplňkové kódy
6_ČT_1.06_kódy k z n a numerické a alfanumerické kódy

Kombinační logické funkce

7_ČT_1.07_ způsoby zápisu logické funkce
8_ČT_1.08_ algebraická minimalizace
9_ČT_1.09_ grafická minimalizace
10_ČT_1.10_ úplný systém logických funkcí