Škola pro udržitelný život

Naše škola SOŠ a SOU Hustopeče se zapojila do programu Škola pro udržitelný život. Cílem tohoto
programu je zapojení žáků a dalších partnerů (veřejnosti) do konkrétních akcí směřujících ke zlepšení
životního prostředí. Tento projekt má být ohleduplný k ekologickým, sociálním a kulturním
hodnotám; vycházet z místních hodnot a tradic; podílet se na řešení globálních ohrožení; probíhat za
účasti těch, kdo v městě žijí.
Proč jsme se do tohoto programu zapojili? Nadace Partnerství (autor tohoto projektu) každoročně
vyhlašuje výzvu k předkládání grantových žádostí. Do grantového řízení se může zapojit kterákoliv
škola, jejíž učitel absolvoval akreditovaný vzdělávací kurz Škola pro udržitelný život. Škola je v tomto
programu po tři roky a každý rok si může žádat o grant. Navíc dostává informace i o grantech, které
jsou vypisovány jinými organizacemi. Takže teoreticky můžeme po tři roky získávat prostředky na
projekty, ze kterých budou mít užitek jak studenti, tak i občané Hustopečí.
Jak nám můžete s projektem pomoci? Dne 12.5. se naši studenti vydají do ulic města s anketou. Cílem
ankety je zjistit, co by jste si přáli v obci zlepšit. Na základě průzkumu vybereme téma pro náš projekt.
Další vaše nápady se budeme snažit využít v příštích projektech.
Co bude s projektem dále? Projekt bude odeslán Nadaci Partnerství. Zda náš projekt bude finančně
podpořen se dozvíme o prázdninách. Pokud by vše dobře dopadlo, tak bychom projekt mohli
realizovat od nového školního roku.
Veškeré informace o projektu budete moci najít na stránkách naší školy www.sou-hustopece.cz.
Další informace o samotném projektu můžete najít na stránkách www.skolaprozivot.cz.
Děkujeme za Vaši spolupráci.