Významné osobnosti

Nelze opomenout dva významné studenty této školy:

Jan Herben, spisovatel a redaktor

Tomáš G. Masaryk, první československý prezident, navštěvoval školu v letech 1861-1863. Jeho rodiče jsou pohřbeni na hustopečském hřbitově, jeho bratr Ludvík Masaryk vlastnil v letech 1880-94 v Hustopečích tiskárnu a vydával Auspitzer Wochenblatt.

Citát z Lidových novin, které popsaly cestu TGM na Moravu dne 19.6.1924:

„Na uvítání starosty Gregora odpověděl: ,,Pane starosto! Děkuji vám a všemu občanstvu za milé uvítání. Těší mě, že mne pokládáte za svého. Zajisté na potřeby města a okolí nezapomínám.”
Potom pokračoval německy. ,,Těším se upřímně, že jsem mohl dnes navštívit město Hustopeč. Moje matka se zde narodila a jí děkuji snad za nejdůležitější popudy k mému pozdějšímu a mravnímu životu. Já sám mám zajisté mnoho osobních vztahů k Hustopeči. Stará hustopečská reálka poskytla mně první začátek vyššího školního vzdělání. Ale já jsem v Hustopeči učinil též důležité životní zkušenosti. Především naučil jsem si vážit práce u svého strýce, u kterého jsem prožil dva roky. Dále učinil jsem zde první pozorování o míšení národností.” /Konec citátu./

Z dalších významnějších osobností stojí za připomenutí:

Inocentius Braunhofer, hustopečský rodák, piaristou se stal v roce 1678 a zastával funkci rektora v Mikulově a Hornu.
Tomáš Sachl, rovněž rodák, vynikl jako přírodopisec, hudebník a matematik. Císařem Karlem VI byl povolán na císařský dvůr, byl v kontaktu s Leibnitzem a italskými učenci.
Josef Ondřej Rettig, jeden z jedenácti dětí Magdaleny Dobromily Rettigové, zde působil jako profesor.