Organizace školního roku 2019/2020

Jedná se o všechny údaje k organizaci školního roku. Důležitá data a informace o probíhajících akcích školy najdete též v pravém sloupci v kolonce „Aktuality“ nebo „Plánované akce“.

Organizace školního roku 2019 / 2020