Časový harmonogram maturitních zkoušek 2020/2021

Časový harmonogram maturitních zkoušek pro obor Veřejnosprávní činnost
   
Jarní termín  
Termín odevzdání seznamu literárních děl k MZ – jarní termín 31.3.2021
Společná část MZ – daktický test – anglický jazyk 3.5.2021
Společná část MZ – daktický test – český jazyk 4.5.2021
Omlouvání žáku z řádného termínu a podání přihlášky k mimořádnému termínu  společné části MZ z důvodu onemocnění COVID-19 nebo nařízené karantény 10.5.2021
Předání přihlášky  k mimořádnému termínu do Cermatu 11.5.2021
Písemná praktická MZ 12.5.2021
Zpřístupnění výsledků didaktických testů 14.5.2021
Mimořádný termín společné části MZ 14. – 16.5.2021
Zpřístupnění výsledků didaktických testů – mimořádný termín 23.6.2021
Ústní profilová ústní část MZ 24. – 25.5.2021
   
Podzimní termín  
Podání přihlášky k podzimnímu termínu 30.6.2021
Termín odevzdání seznamu literárních děl k MZ – podzimní termín 30.6.2021
   
Časový harmonogram maturitních zkoušek pro obor Informační technologie  
   
Jarní termín  
Termín odevzdání seznamu  literárních děl k MZ – jarní termín 31.3.2021
Kontrolní den MP 30.3.2021
Odevzdání MP do systému Moodle 19.4.2021
Odevzdání MP v listinné podobě vedoucím a oponentům  19.4.2021
Termín předání posudků žákům 3.5.2021
Společná část MZ – didaktický test – anglický jazyk , matematika 3.5.2021
Společná část MZ – didaktický test – český jazyk 4.5.2021
Omlouvání žáku z řádného termínu a podání přihlášky k mimořádnému termínu  společné části MZ z důvodu onemocnění COVID-19 nebo nařízené karantény 10.5.2021
Předání přihlášky  k mimořádnému termínu do Cermatu 11.5.2021
Zpřístupnění výsledků didaktických testů 14.5.2021
Mimořádný termín společné části MZ 14. – 16.5.2021
Ústní profilová ústní část MZ 17.- 20.05.2021
Zpřístupnění výsledků didaktických testů – mimořádný termín 23.6.2021
   
Podzimní termín  
Podání přihlášky k podzimnímu termínu 30.6.2021
Termín odevzdání seznamu  literárních děl k MZ – podzimní termín 30.6.2021
Odevzdání MP do systému Moodle 27.8.2021
Odevzdání MP v listinné podobě vedoucím a oponentům  30.8.2021