Oznámení – REKONSTRUKCE VZDUCHOTECHNIKY KUCHYNĚ

Dne 18.11.2021 bylo předáno staveniště v rámci realizace investiční akce s názvem „ REKONSTRUKCE VZDUCHOTECHNIKY KUCHYNĚ, HAVARIJNÍ STAV“.

Jedná se o investiční akci, která řeší současný stav nefunkční vzduchotechniky ve školní jídelně. V rámci stavby dojde ke stavebním pracím v prostorách školní  kuchyně a v prostoru za školní jídelnou v sousedství firmy Frauenthal Automotive. V průběhu realizace akce bude nutno přerušit provoz a zajišťovat stravování  zaměstnanců a žáků jiným způsobem. Toto bude operativně řešeno vedením školy a v dostatečném čase budou poskytnuty další informace.

Současně vyzývám žáky a zaměstnance školy k zvýšené pozornosti při pohybu na komunikaci v areálu školy v souvislosti s pohybem vozidel a zařízení zhotovitele díla.

Ing. Zdeněk Hrabal, ředitel školy
Střední odborná škola a střední odborné učiliště Hustopeče, příspěvková organizace
Masarykovo nám. 136/1, 693 01 Hustopeče
Tel. č.: 518 389 107, 602 564 422