Informace pro zletilé žáky, nezletilé žáky a zákonné zástupce

o             Opatřením MŠMT č.j. :MSMT-39185/2020-1 se mění organizace školního roku

Podzimní prázdniny plánované na 29.-30.10.2020 se stanovením 26. a 27.10. za volné dny prodlužují o tyto dny.

V období podzimních prázdnin se nejsou žáci povinni vzdělávat distančním způsobem.

o             Informace o nové verzi aplikace eRouška, které je součástí systému Chytré karantény eRoušku lze stáhnout na www.erouska.cz, aplikace neukládá osobní údaje a umožní anonymně varovat ostatní uživatele v případech nakažení

o             V návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 12. října 2020 do 25. října 2020 (včetně) platí na celém území České republiky následující:

       U středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol se zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů ve školách. Tento zákaz se nevztahuje na

    – praktické vyučování a praktickou přípravu,

Provoz ubytovacích školských zařízení není opatřeními dotčen.

o             Zařízení školního stravování musí s účinností od 9. října 2020 do 25. října 2020 (včetně) dodržovat povinnosti stanovené v usnesení vlády č. 2 a 3 pro provozovny stravovacích služeb:

    – jedná se především o rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je nově omezen na 4 osoby (u dlouhých stolů může sedět více osob tak, že mezi skupinami nejvýše 4 osob je rozestup alespoň 2 metry),

    – současně nemůže být ve školní jídelně více osob, než je míst k sezení (jinými slovy není možné, aby čekali žáci v řadě v jídelně na to, dokud se neuvolní místo u stolu). Stále platí požadavky na zvýšená hygienická opatření ve školních jídelnách.

    – nebude-li provoz školní jídelny (příp. výdejny) přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem (účast na distančním vzdělávání je pro účely nároku na hmotné zabezpečení považována za pobyt ve škole v širším smyslu). Žáci pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat (při respektování výše uvedených povinností pro provozovny stravovacích služeb).

o             V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním COVID-19 jsou školy a školská zařízení vždy povinny postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd, eventuálně Vládou České republiky.

 

 

Ing. Zdeněk Hrabal, ředitel školy
Střední odborná škola a střední odborné učiliště Hustopeče, příspěvková organizaceMasarykovo nám. 136/1, 693 01 Hustopeče
Tel. č.: 518 389 107, 602 564 422