Nový školní rok na SOŠ a SOU Hustopeče

Po zcela nezvyklém, kovidovou pandemií ovlivněném, závěrečném čtvrtletí školního roku 2019/2020 jsme se už všichni těšili, až se chodby rozezní „štěbetáním“ žáků a do školních prostor se opět vrátí běžný život. Školní rok 2020/21 jsme zahájili prvního září. Nyní SOŠ
a SOU Hustopeče navštěvuje 256 žáků. Studenti prvních ročníku oborů Informační technologie a Veřejnosprávní činnost absolvovali v upraveném režimu adaptační kurz,
i tentokrát pod vedením zkušených lektorů Hájenky Břeclav. Novinkou byla akce pořádaná v rámci spolupráce pracovních skupin projektu Místního akčního plánu, během které prezentovali hned dvakrát pedagogové i žáci jednotlivé obory vyučované na naší škole. Desátého září v centru volného času Pavučina a následně sedmnáctého září v Kloboukách. Hravou formou provedli děti z mateřských školek a z prvního stupně základních škol tohoto regionu. Počasí nám přálo, a tak jsme viděli u jednotlivých aktivit nadšené zedníky, instalatéry, elektrikáře, strojní mechaniky i malíře. Doufáme, že v následujícím období nebudeme muset přistoupit k distanční výuce, ale naopak budeme moci uvítat žáky základních škol během sdílené výuky projektu Implementace krajského akčního plánu JMK.

Ing. Stanislava Gergelová