Stanovení termínu JZZ (jednotné závěrečné zkoušky)

V souladu s §75 odst.2 školského zákona stanovuji termíny opravné závěrečné zkoušky

14. 9.  2020 – písemná část JZZ
15.-16. 9. 2020 – praktická část JZZ
25. 9. 2020 – ústní část JZZ

25.9.2020 – vyřazení úspěšných absolventů 

1. 12. 2020 – písemná část JZZ
2.-3. 12. 2020 – praktická část JZZ
11. 12. 2020 – ústní část JZZ