Výsledky jednotné přijímací zkoušky – 1. kolo – obor IT

Výsledky jednotné přijímací zkoušky – 1. kolo – obor IT

Po tomto zveřejnění výsledků přijímacího řízení 1. kola pro školní rok 2020/2021

Je možno vracet ZÁPISOVÉ LÍSTKY – V TERMÍNU DO 23.06.2020:
–          poštou
–          osobně na sekretariátu
–          osobně – vhozením do schránky školy (zvenku na budově školy – vpravo od hlavního vchodu)