Informace pro žáky SOŠ a SOU HUstopeče a Gymnázium Hustopeče stravující se ve školní jídelně

Stravování žáků v době epidemie COVID-19

Po otevření škol v květnu 2020 mohou školní jídelny vařit dotovanou stravu pouze těm dětem, žákům a studentům, kteří se účastní vyučování ve škole. V jídelně se nemohou stravovat děti, které do školy nedochází. Pro ty připadá v úvahu pouze stravování formou doplňkové činnosti s výdejem přes okénko.
Školní stravování je podle školského zákona § 122 odst. 2 zajišťováno pouze pro žáky navštěvující školu.
Proto z těchto důvodů lze zajistit stravování pouze žákům SOŠ a SOU Hustopeče, při dodržení platných podmínek.
Školní stravování žáků Gymnázia Hustopeče z organizačních důvodů nelze zabezpečit, a proto ho do odvolání neposkytujeme.

Dne 27. 5. 2020
Chrastinová VŠJ

přejít na objednávku stravy