Informace k předávání zápisových lístků v době mimořádného stavu