Zpráva pro žáky školy

Vážení žáci,

víte, že Ministerstvo zdravotnictví nařídilo v souvislosti s ochranou obyvatelstva a prevencí nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 (koronavir) mimořádné opatření, které od 11. března 2020 ve skutečnosti uzavřelo školy.

Protože lze předpokládat, že prezenční  vzdělávání bude přerušeno na delší dobu, je nutné pochopit, že  vzdělávání je v současné době ve větší míře na Vás. Budete plnit úkoly, které Vám vyučující zašlou prostřednictvím Vašeho školního mailu nebo budou sděleny prostřednictvím videokonferencí.  Úkoly jsou pro Vás závazné a zadané úkoly je nutno plnit ve stanovených termínech. Ty budou hodnoceny a známky zapisovány do programu Bakaláři. Proto situaci nepodceňujte a volno neberte jako prázdniny.

Z tohoto důvodu DENNĚ SLEDUJTE VÁŠ ŠKOLNÍ E-MAIL !!!   V případě problémů s přihlášením kontaktujte z jiného e-mailu pana učitele Brokeše brokes@sou-hustopece.cz – uveďte Vaše jméno, příjmení, třídu a skupinu. Zpět Vám přijdou údaje k aktivaci školního účtu.

Vím, že situace není pro nikoho příznivá, proto Vás žádám, abyste na sebe byli opatrní a dodržovali vše, jak je doporučováno v mediích, abyste se ochránili před nákazou.

Přeji Vám pokud možno prožití současné doby v současné situaci bez vážnějších problémů.

Horáková Věra