UPOZORNĚNÍ pro cizí strávníky

přejít na objednávku stravy

Informace pro cizí strávníky školní jídelny
SOŠ a SOU Hustopeče

Od 25. 5. 2020 bude ŠJ připravovat obědy i pro cizí strávníky.
Výdej obědů bude probíhat přes výdejní okénko.
V pracovních dnech bude v době od 10:30 – 11:00 hodin otevřen vchod z parku,
kde budou vydávány předem objednané a zaplacené obědy. Ty budou
vydávány do přinesených jídlonosičů. Není umožněn vstup cizích strávníků do
budovy školy. Strávníci budou dodržovat odstup alespoň 1,5m. Před předáním
jídlonosiče provedou dezinfekci rukou. Dezinfekce bude k dispozici u výdejního
okénka. Objednaný oběd nevyzvednutý ve stanovené době propadá v plné výši.
Platba bude probíhat bezhotovostně a objednávky přes internet.

Chrastinová VŠJ
tel. 601 361 431