Exkurze – Podzemní zásobník plynu společnosti Innogy Gas Storage.

Dne 12. 11. 2019 třída ISM3 absolvovala exkurzi v Dolních Dunajovicích – Podzemní zásobník plynu společnosti Innogy Gas Storage.

Podzemní zásobník plynu se nachází 6 km severně od Mikulova pod východním úpatím Pavlovských vrchů na katastrech obcí Dolní Dunajovice, Horní Věstonice a Březí. Je největším zásobníkem plynu v České republice. Drenážní horninu plynového ložiska uloženou v hloubce 1050 m pod povrchem tvoří glaukonitické pískovce až prachovce. Nadloží plynonosného horizontu tvoří vápnité jílovce. V nadzemní části má PZP technologii jak pro vtláčení, tak i pro těžbu plynu, přičemž část technologie pro vtláčení i těžbu je společná. Součástí PZP jsou čtyři sběrná střediska. PZP je napojen na plynovody přepravní soustavy DN 700/500 PN 63 Uherčice- Dolní Dunajovice.

Průvodcem po celou dobu exkurze nám byl pracovník pan Valerián, který velmi poutavým způsobem seznámil žáky naší školy s částmi podzemního zásobníku a také s jeho jednotlivými technologiemi. Také nám bylo umožněno nahlédnout do velína zásobníku společnosti Innogy Gas Storage. Naší škole byl rovněž poskytnutý materiál ve formě DVD, který bude vítanou pomůckou pro výuku předmětu Plynárenství.

Ing. Renata Jaborníková