Etické dílny – Komenský 2020

Ve čtvrtek 5. 12. 2019 se žáci prvních ročníků oboru Veřejnosprávní činnost a Informační technologie zúčastnili workshopu Komenský 2020. Program byl zvolen z toho důvodu, že v roce 2020 si připomeneme výročí 350 let od úmrtí učitele národů – Jana Amose Komenského.  Během dvou vyučovacích hodin se studenti blíže seznámili s touto celosvětově významnou osobností. Vedle odborného výkladu si vyzkoušeli i několik aktivizačních metod, při kterých pracovali samostatně nebo ve skupinkách. Na příkladu Komenského si například vytvořili tzv. „timeline“ – časovou osu svého vlastního života a uvědomili si základní lidské touhy a životní úkoly. Cílem přednášky bylo zajímavou a zábavnou formou zprostředkovat základní Komenského myšlenky a poukázat na to, že každá věc se dá napravit.

Autorka: Mgr. Kateřina Bališová