Exkurze v ČT Brno

Ve středu 26. 11. 2019 se třídy ITVC2 a ITVC3 vydaly na exkurzi do České televize Brno. Během několika hodin jsme poznali činnost veřejnoprávní televize a nahlédli do zákulisí.  Na začátku jsme byli seznámeni s všeobecnými informacemi a historií vysílání televize u nás i ve světě. Na prezentaci navázal výklad o zpravodajství ČT. Na závěr si žáci vyzkoušeli svou mediální gramotnost, pracovali s tzv. „fake news“. Na několika příkladech byla demonstrována úskalí a nebezpečí tohoto jevu. Studenti se ve skupinkách snažili odhalit nepravdivost informací. Přednášející pak všechny jevy vysvětlila a poukázala na to, že vždy je důležité zajímat se o zdroj zpráv a umět je porovnávat i s ostatními, nenechat se manipulovat a mást. Poté následoval okruh moderním komplexem ČT, viděli jsme jednotlivá studia, kulisy, maskérnu, šatny či pracovnu zpravodajství, režiséra a střižnu. Teoretické informace byly vhodně doplněny praktickými ukázkami ze života televize.

Zpracovala: Mgr. Kateřina Bališová