Dvouletý obor – Podnikání

Zakončení maturitní zkouškou
Střední vzdělání, zakončené maturitní zkouškou
64-41-L/51 Podnikání