PolyGram

PolyGram = Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti,
projekt praktické spolupráce naší střední školy se školami základními

                V rámci tohoto projektu se každý druhý čtvrtek uskutečňuje výuka žáků základních škol na SOŠ a SOU Hustopeče v prostorách dílen elektro a dílny na zpracování dřeva, kovu a plastu. Do dnešního dne nás navštívili 4.10. žáci ZŠ Rakvice, 18. 10. a 1. 11. žáci ZŠ Komenského a 29.11. Nádražní z Hustopečí, 15. 11. ZŠ Židlochovice a 13. 12. nás navštíví ZŠ Velké Němčice s pedagogickým dozorem. Načasovaná doba s sebou přinesla i náměty na práci, kterou děvčata i chlapci ze zmíněných ZŠ prováděli. V elektro dílně vyráběli lampičky na noční stolek nebo vánoční svítící kometu. Ve strojní dílně adventní věneček a vánoční svícen. Dopolední snažení přinášelo žádané ovoce a všem přítomným se pod odborným vedením učitelů odborného výcviku povedlo dosáhnout zdárného konce. Úsměvy na tvářích přítomných vyjadřovaly spokojenost. Žákům i pedagogům byl zajištěn ve školní jídelně oběd. Těm, kteří k nám měli dál, byl objednán autobus zajišťující jejich dopravu. V průběhu dne se uskutečnila prohlídka školy a na závěr proběhlo společné focení před budovou SOŠ a SOU Hustopeče. Již nyní se těšíme na spolupráci s dalšími školami, která bude probíhat i v roce 2019. Do tohoto roku, ale i k nastávajícím vánočním svátkům přejeme všem hlavně zdraví, bohatou nadílku, spokojený život a žákům rovněž dobré studijní výsledky a šťastnou ruku při volbě budoucího povolání.

Hustopeče dne 10. 12. 2018                                                                                      Hekl Jaroslav UOV elektro