Finanční gramotnost

KaPoDaV je zkratka pro projekt Podpory kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji, do kterého je naše škola zapojena.  V rámci tohoto projektu se v pátek 30. listopadu uskutečnil projektový den, jehož hlavním tématem byla finanční gramotnost. Téměř celé první patro budovy se stalo dějištěm hry, do které se zapojili všichni žáci i studenti třetích ročníků. V úvodní části byli všichni seznámeni s principem, pravidly hry, a také s postavami, které po celý den programem provázeli. Celkem pět členů společnosti „yourchance“ se stalo postavami určujícími osudy jednotlivých týmů pro tento den. Guru, pán hry, určoval scénář, na jehož základě potom skupinky vyhledávaly finanční a herní poradce, realitní makléře, obchodníky. Hned v první části si žáci stanovili své životní (finanční) cíle a podle nich se rozdělili do skupinek. Během hry se podnikající týmy radily s investory, týmy zaměstnanců potom navštěvovaly personalistu. Zároveň všichni museli reagovat na pokyny pána hry. Své postupy, rozhodnutí a vývoj herního života všichni zaznamenávali, vše v závěru dne prezentovali před porotou. Nejlepší týmy byly odměněny. Hlavním cílem byla osobní prosperita v závislosti na správných finančních návycích, prevence předlužování mladé generace.  

Hustopeče dne 10. 12. 2018                                                                                      
Ing. Stanislava Gergelová

no images were found