Projekt „Malířské centrum“

Partneři projektu

                                    
                        

 

 

 

 

Projektová dokumentace

Celá projektová dokumentace je ke stažení v archivu zip na tomto odkazu

Dotace (scan)

scan_části A
titulka

Elektroinstalace

ZŠ Hustopeče – přístavba – verze prostor výběr číslo 3.1.2 schody plus chodby, rozdělené do pater – pro DWG kusovník,  TZ Protokol hromosvod,  E08-a3,  E07,  E01-a3,  E02-a3,  E03-a3,  E04-a3,  E05,  E06

Požárně bezpečnostní řešení

088_2016 PBŘ – DSP Hustopeče_100,  088_2016 PBŘ – DSP Hustopeče_101,  088_2016 PBŘ – DSP Hustopeče_102,  088_2016 PBŘ – DSP Hustopeče_103,  088_2016 PBŘ – DSP Hustopeče_TZ

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

SOŠ a SOU Hustopeče_PENB_vyhl78

Statika

patkypiloty,  piloty 2,  půdorys

Stavební zprávy

Plasty

P1P2P3P4P5P6

Truhlář

D.10_VÝPIS TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKYT1T2T3T4

Zámečník

Z1Z2Z3Z4Z5

Ostatní

_A Průvodní zpráva_SOŠ Hustopeče_B Souhrnná technická zpráva_SOŠ Hustopeče_D Technická zpráva_SOŠ HustopečeABC01_Situace širších vztahů_A4C02_Koordinační situace_297x630DD.01_VÝKOPYD.02_ZÁKLADYD.03_PŮDORYS 1.NPD.04_PŮDORYS 2.NPD.05_PŮDORYS 3.NPD.06_STŘECHAD.07_ŘEZ A-AD.08_POHLEDYD.09_VÝPIS PLASTOVÉ VÝROBKY,  D.10_VÝPIS TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKYD.11_VÝPIS ZÁMEČNICKÉ VÝROBKYdesky2 klopy2

Vyjádření

Odbor Majetkoprávní 1Odbor MajetkoprávníE-ON Existence sítí, E-ON Práce v OP, RWEVodovody a kanalizace – BřeclavČEZ – Hustopece_legendaČEZ – Hustopece_Tabory_pristavba_SOU_SOSČEZ – VYREZ_VO_2016_53_Hustopece_TaboryCETIN – Situační výkres (649837-16)CETIN – Vyjádření o existenci PVKS (649837-16)itself – 16-002774-itself-vyjadreniitself – 2774prehlITselfStanovisko KHS – malířské centrumHZS BřeclavHZS Břeclav (obr.)OŽP – 11639 Hustopeče, přístavba SOŠ a SOUOŽP – 12211 Hustopeče, přístavba SOŠ A SOUOŽP_koordinované stanoviskoOŽP_ochrana ovzduší_Seznam dotčených orgánů_pro SÚSeznam dotčených orgánů

Vyjádření – stavební povolení

412977723_0_16-18182 (1)

Vytápění

Data topné soustavy – výpočet expanzeEl. Schema regulace TV 3okruhy MPHydraul. schema TV 3 okruhyHydraulický výpočetrekapitulace tzTOP_TZ SOU Hustopeče

ZTI

4943_SOU_Zprava ZTISOU_ZTI_01 Technicka zpravaSOU_ZTI_03 Pudorys 1NPSOU_ZTI_04 Pudorys 2NPSOU_ZTI_05 Pudorys 3NPSOU_ZTI_06 Axonometrie vodySOU_ZTI_07 Stoupacky kanalizace

SOU HUSTOPEČE_VV_2017_11_13