Září 2020 archive

Nový školní rok na SOŠ a SOU Hustopeče

Po zcela nezvyklém, kovidovou pandemií ovlivněném, závěrečném čtvrtletí školního roku 2019/2020 jsme se už všichni těšili, až se chodby rozezní „štěbetáním“ žáků a do školních prostor se opět vrátí běžný život. Školní rok 2020/21 jsme zahájili prvního září. Nyní SOŠ a SOU Hustopeče navštěvuje 256 žáků. Studenti prvních ročníku oborů Informační technologie a Veřejnosprávní činnost …

Continue reading

Mimořádná opatření

Provozní doba ŠJ SOŠ a SOU Hustopeče, p.o

PROVOZNÍ DOBA  Školní jídelny SOŠ a SOU Hustopeče, p.o

Continue reading