Category: Historie školy

Historie školství v naší budově

Rozvoj školství nastal ve městě v druhé polovině minulého století. Na rozvoj školství měl velký vliv i školský zákon ze 14. května 1869 upravený novelou z roku 1883 a zákonem z roku 1905. Hlavní zásada byla v tom, že odstranil církevní nadřazenost a zavedl školu interkonfesijní. Jednotlivé škoIy nepodléhaly již děkanům, nýbrž nově zřízeným zemským …

Continue reading

Historie budovy

Municipiální ochranné město na lednickém panství Lichtenštejnů v Hustopečích žádá v roce 1755 císařovnu Marii Terezii o zřízení piaristické koleje. Dvacetšest místních občanů se zavázalo upsat kapitál 18.000 zlatých pro refundaci šesti piaristů, kteří by učili žactvo ve čtyřech třídách latinského gymnázia. Měšťané byli ochotni sehnat další prostředky, aby bylo možno doplnit učitelský sbor o …

Continue reading