Category: Maturitní obory

Přijímací řízení pro šk. rok 2020/2021

Dvouletý obor – Podnikání

Zakončení maturitní zkouškou Střední vzdělání, zakončené maturitní zkouškou 64-41-L/51 Podnikání