Category: Pro žáky

Seznam učebnic

konzultace od 8.6.2020 – 25.6.2020

Výuka od 1. 6. 2020

Sdělení k výuce od 1. 6. 2020

Continue reading

Hodnocení žáků za II. pololetí šk. roku 2019/2020

Informační memorandum ke zpracování osobních údajů

Informační memorandum

Organizace školního roku 2019/2020

Údaje k organizaci školního roku.
Důležitá data a informace o probíhajících akcích školy najdete též v pravém sloupci v kolonce „Aktuality“ nebo „Důležitá data“.

Školní řád

Aktuální znění školního řádu