Category: Pro žáky

Informační memorandum ke zpracování osobních údajů

Informační memorandum

Organizace školního roku 2019/2020

Údaje k organizaci školního roku.
Důležitá data a informace o probíhajících akcích školy najdete též v pravém sloupci v kolonce „Aktuality“ nebo „Důležitá data“.

Školní řád

Aktuální znění školního řádu

Ceny ubytování a stravování pro žáky od 1.9.2019

<br />  

Seznam učebnic

Domov mládeže

Formuláře, žádosti

formuláře a tiskopisy k žádostem