Author's posts

Organizace školního roku 2020/2021

Údaje k organizaci školního roku.
Důležitá data a informace o probíhajících akcích školy najdete též v pravém sloupci v kolonce „Aktuality“ nebo „Důležitá data“.

Seznam učebnic

Nabídka ubytování

Bližší informace o ubytování si můžete prohlédnout na letácích: Certifikát

Zaměstnanci školy

Seznam všech zaměstnanců školy, podílejících se na výukovém procesu

Konzultační hodiny vyučujících

Školní řád

Aktuální znění školního řádu

Školní vzdělávací programy

Aktuální přehled ŠVP