SOŠ a SOU Hustopeče

Informace k přijímacímu řízení

V souladu s Opatřením obecné povahy č.j. MSMT-43073/2020-3 ředitel školy ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky přijímacího řízení nejdříve 19. května 2021.

Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků tj. 2.6.2021.

Ing. Zdeněk Hrabal, ředitel školy