SOŠ a SOU Hustopeče

Organizace výuky od 12.4.2021, resp. od 19.4.2021

V souladu s doporučením MŠMT ČR je možné dle krizových opatření konat individuální prezenční konzultace ( jeden žák a jeden pedagogický pracovník ), konání závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek.

Na základě informací MŠMT ČR je s účinností od 19.4.2021 umožněna nad rámec doposud platných výjimek skupinová konzultace žáků posledních ročníků středních škol , a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině ( homogenita skupin není vyžadována ) a žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem. Účast na těchto konzultacích je pro žáky dobrovolná.

Jedná se tedy o žáky tříd Ezf1, ITVČ4,ESMLZ3 a ISM3.

Organizace skupinových konzultací na úseku praktického vyučování

týden   třída počty UOV čas testování doba konzultace
19.-23.4.2021 B Ezf1 11 žáků

2 skupiny

Hekl/Malinka 6,45 do 14,00

 

UOV, kteří v týdnu B  neposkytují skupinové konzultace zajišťují individuální konzultace pro žáky 1. a 2. ročníků.

Organizace skupinových konzultací na úseku teoretického vyučování

Obor Informační technologie

testování doba konzultace 19.4.2021 pondělí 20.4.2021 úterý
pondělí  7,45 hod. 8,15 – 9,15 BAL/ČJL/sk.č.1, uč.č.8 BAL/ČJL/sk.č.1, uč.č.8
8,15 – 9,15 BRO/PVA/sk.č.2,uč.č.7 BRO/PVY/sk.2,uč.č.7
přestávka  
9,30 – 10,30 BAL/ČJL/sk.č.2, uč.č.8 BAL/ČJL/sk.č.2, uč.č.8
9,30 – 10,30 BRO/PVA/sk.č.1,uč.č.7 BRO/PVY/sk.č.1,uč.č.7
  přestávka    
  10,45- 11,45 VES/PS/sk.1, uč.č.9 VRB/M/uč.č.5
  10,45- 11,45 TIN/OS/2.sk., uč.č.16  
  přestávka    
  12,15 – 12,45 VES/PS/sk.č.2, uč.č.9  
  12,15 – 12,45 TIN/OS/1.sk., uč.č.16  

 

Obor Veřejnosprávní činnost

testování doba konzultace 21.4.2021 středa 22.4.2021 čtvrtek
středa 7,45 hod. 8,15 – 9,15 BAL/ČJL/sk.č.1, uč.č.8 SVO/VS/sk.1, uč.č.8
8,15 – 9,15 SED/CZŘ/sk.č.2,uč.č.7 KLA/AJ/2.sk., uč.č.6
přestávka
9,30 – 10,30 BAL/ČJL/sk.č.2, uč.č.8 SVO/VS/sk.2, uč.č.6
9,30 – 10,30 SED/CZŘ/sk.č.1,uč.č.7 KLA/AJ/1.sk., uč.č.8
  přestávka    
  10,45- 11,45 GER/Ú/sk.č.1 uč. č. 8 SVO/P/sk.č.1, uč.č.8
  10,45- 11,45 SEI/PAEK/sk.č.2, uč.č.7 GER/EKO/sk.č.2, uč.č.6
  přestávka    
  12,15 – 12,45 GER/Ú/sk.č.2 uč. č. 8 SVO/P/sk.č.2, uč.č.6
  12,15 – 12,45 SEI/PAEK/sk.č.1, uč.č.7 GER/EKO/sk.č.1, uč.č.8

 

Obor Strojní mechanik

 

testování doba konzultace 20.4.2021 úterý skupina č. uč. č.
úterý 7,45 hod. 8,15 – 9,30 VON/ODB.PŘ/1.sk.,uč.č.12 1 12
8,15 – 9,30 HOR/ODB.PŘ/2.sk.,uč.č.11 2 11
přestávka    
9,45 – 11,00 VON/ODB.PŘ/2.sk.,uč.č.11 2 11
9,45 – 11,00 HOR/ODB.PŘ/1.sk.,uč.č.12 1 12

 

Obor Malíř a lakýrník

 

testování doba konzultace 20.4.2021 úterý 21.4.2021 středa
úterý 8,15 hod 8,45 – 10,00 JAB/ odborné předměty/ uč.č.15 JAB/ odborné předměty/ uč.č.15

 

Obor Instalatér

 

testování doba konzultace 21.4.2021 středa 22.4.2021 čtvrtek
středa 7,45 hod. 8,15 – 9,30 VON/ odb. př./1.sk/uč.č.1 VON/ odb. př./1.sk/uč.č.1
8,15 – 9,30 VAN/ odb. př./2.sk/uč.č.2 VAN/ odb. př./2.sk/uč.č.2
přestávka  
9,45 – 11,00 VON/ odb. př./2.sk/uč.č.2 VON/ odb. př./2.sk/uč.č.2
9,45 – 11,00 VAN/ odb. př./1.sk/uč.č.1 VAN/ odb. př./1.sk/uč.č.1

 

Obor  Elektrikář silnoproud

testování doba konzultace 21.4.2021 středa 22.4.2021 čtvrtek
středa 8,45  hod. 9,15 – 10,30 NOV/odb. př./ uč.č.12 NOV/odb. př./ uč.č.12
přestávka  
10,45 – 12,00 PAV/ odb. př./ uč.č12 PAV/ odb. př./ uč.č.12

 

Obor  Zedník

testování doba konzultace 21.4.2021 středa 22.4.2021 čtvrtek
Středa 8,45 hod. 9,15 – 11,15 JAR/ odb. př./ uč.č.15 odb. př./ uč.č.15

 

Pedagogové, kteří v týdnu neposkytují skupinové konzultace  mohou poskytovat individuální konzultace pro žáky nižších ročníků.

Skupinové a Individuální konzultace jsou evidovány v třídních knihách a denících OV po předchozím odsouhlasením ředitelem školy.

Ve všech vnitřních prostorech staveb je do odvolání zakázán pohybu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos,  ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek ( vždy bez výdechového ventilu) naplňující požadavky MZČR. Rovněž je povinnost dodržovat zvýšené hygienické standardy ( rozestupy, dezinfekce rukou, větrání apod. )

Žák nebo student, který se účastní skupinové konzultace bude preventivně testován. Žák se podrobí pravidelnému testování dvakrát týdně ( první test v první den osobní přítomnosti po příchodu do školy, druhý test po min. 2 max. 3 pracovních dnech ).V případě pozitivního testu je zletilý žák povinen bezodkladně opustit školu. Žák je poučen o nutných opatřeních během návratu domů. V případě nezletilého žáka škola kontaktuje rodiče a se souhlasem rodiče, který může být dán i předem a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák školu opustit. Jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem ( učebna č.18 v budově domova mládeže 1. patro ).

K použití jiných testů nemá škola povinnost. Test musí být vždy proveden ve škole pod dozorem a musí být na seznamu těch, kterým MZ ČR dalo výjimku.

Žáci, kteří se účastní individuální konzultace nebo individuální prezenční výuky nejsou testováni.

Testování se neprovádí u osob, kteří absolvovaly z důvodu onemocnění COVID -19 izolaci v rozsahu platného opatření MZ ČR a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem (tuto skutečnost musí prokazatelně doložit potvrzením od lékaře, atd.), u osob s vystaveným certifikátem o provedeném očkování a od aplikace uplynula povinná lhůta 14 dní, u  osob kteří předloží potvrzení o negativním výsledku RT-PCR testu  nebo negativním výsledku POC antigenního testu, které nejsou starší 48 hod. a osoby nemají příznaky onemocnění COVID -19.

O osobách podléhající a nepodléhající testování je povinnost vedení evidence.

Do třídních knih resp. deníků OV bude proveden záznam o poučení žáků o režimu pohybu, hygienických opatřeních a základních pravidlech BOZP. Současně budou žáci informováni o pravidlech BOZP v souvislosti s investiční akcí Oprava vnitropodnikové komunikace a vjezdového průčelí.

Zpracoval: Ing. Zdeněk Hrabal, organizaci konzultací na TV Ing. Horáková