SOŠ a SOU Hustopeče

Informace k přijímacímu řízení

Na základě Opatření obecné povahy MŠMT č.j. :MSMT-4337/2021-6 ze dne 15.3.2021 se termín pro vyhlášení výsledků přijímacího řízení stanovuje nejdříve na 19.5.2021.

Uvedené platí pro všechny obory středního vzdělání.

Původně stanovené termíny vyhlášení výsledků přijímacího řízení ředitelem školy na 22.4.2021 ( pro učební obory ) a 28.4.2021 ( pro studijní obory ) se tímto ruší.

Na www.sou-hustopece.cz bude průběžně zveřejňován stav přijímacího řízení.