SOŠ a SOU Hustopeče

Měsíc: Březen 2021

Informace k přijímacímu řízení

Na základě Opatření obecné povahy MŠMT č.j. :MSMT-4337/2021-6 ze dne 15.3.2021 se termín pro vyhlášení výsledků přijímacího řízení stanovuje nejdříve na 19.5.2021.

Uvedené platí pro všechny obory středního vzdělání.

Původně stanovené termíny vyhlášení výsledků přijímacího řízení ředitelem školy na 22.4.2021 ( pro učební obory ) a 28.4.2021 ( pro studijní obory ) se tímto ruší.

Na www.sou-hustopece.cz bude průběžně zveřejňován stav přijímacího řízení.

Informace k závěrečným zkouškám

Podobu závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021 upravuje opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 29. 1. 2021.

Dne 15. 2. 2021 byl k opatření vydán dodatek upravující původní znění a doprovodná metodika věnující se ukončování vzdělávání a konání závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021.

Na základě a v souladu s výše uvedenými dokumenty stanovil ředitel školy termíny závěrečné zkoušky.

 

Písemná část ZZ               18.6.2021            pro všechny obory

Praktická část ZZ              22.-23.6.2021     pro obory Elektrikář silnoproud, Malíř a lakýrník, Instalatér, Strojní mechanik a Zedník

23.-24.8.2021     pro obor Elektrikář

Nekonání přijímacích zkoušek

Příkaz ředitele č. 4 /2021

Nekonání školních přijímacích zkoušek

V souladu s Opatřením obecné povahy MŠMT č.j.:43073/2020-3, článek 4 ředitel školy rozhodl o nekonání školních přijímacích zkoušek
do čtyřletých oborů 18-20-M/01 Informační technologie a 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost.
Termín přijímacího řízení je pro čtyřleté obory stanoven na středu 28. 4. 2021.
Na úřední desce školy a způsobem umožňujícím dálkový přístup www.sou-hustopece.cz bude zveřejněn seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená.

V Hustopečích dne 5. 3. 2021
Ing. Zdeněk Hrabal, ředitel školy