SOŠ a SOU Hustopeče

Stravování žáků a cizích strávníků od 2.11.2020 – 20.11.2020

Žáci

Žáci mají v době distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

Žáci, studenti pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat a to v čase
od 11.30hod – 13.30hod. Žáci a studenti dodržují při pobytu ve ŠJ stanovená hygienická opatření.

Cizí strávníci:

Vzhledem k epidemiologické situaci není umožněn vstup cizím strávníkům do jídelny. Výdej obědů bude pouze do jídlonosičů a to v době od 10.30hod do 11.00hod u výdejního okénka u vchodu do ŠJ z parku.

Dne 13.10.2020
Zpracovala: Chrastinová Lenka, VŠJ
Schválil: Ing. Zdeněk Hrabal, ředitel