SOŠ a SOU Hustopeče

Stravování žáků během distanční výuky

Školní jídelna umožňuje odběr obědů v rámci školního stravování žákům, studentům za dotovanou cenu, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem.

Žáci, studenti pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat.

Žáci a studenti dodržují při pobytu ve ŠJ stanovená hygienická opatření.

Zpracovala: Chrastinová Lenka, VŠJ

Schválil: Ing. Zdeněk Hrabal, ředitel