Category: Domov mládeže

První oslavenci na Domově mládeže

Gratulujeme na Domově mládeže prvním oslavencům narozených v měsíci září.        

Ceny ubytování a stravování pro žáky od 1.9. 2017

<br />

Děkovný certifikát

Žáci Domova mládeže při SOŠ a  SOU  v Hustopečích se v loňském roce  zapojili do projektu 72 hodin, kdy společně se starostkou Mgr. Hanou Potměšilovou vysadili na školním dvoře 50 tújí.

Continue reading

Formuláře, žádosti

formuláře a tiskopisy k žádostem

Přihláška na ubytování

ubytování v domově mládeže

Režim stravování včetně pitného režimu

Stravovací reřim a další nařízení jsou nedílnou součástí ubytovacího řádu.

Režim dne v ubytovacím zařízení

Pokud u nás chcete ubytovat své dítě, jistě vás bude zajímat režim dne v ubytovacím zařízení.