Category: Akce školy

Přijímací řízení do prvních ročníků – 3.kolo (učební obory)

Příkaz Ř172019 Příloha 1 příkazu ředitele Přloha 4 k příkazu ředitele

Termíny konání ústní závěrečné zkoušky

Výsledky 2.kola – studijní obory

Informační technologie – 2. kolo Veřejnosprávní činnost – 2. kolo  

Regionální finále soutěže „Rozpočti si to!“

Podporou vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti je on-line soutěž „Rozpočti si to!“ Ve školním roce 2018/2019 se dva týmy naší školy tohoto klání zúčastnily. Protože úspěšně plnily i bonusové úkoly, podařilo se jim nasbírat dostatečné množství bodů – chechtáků, k postupu do regionálního finále, které se konalo 23.5.2019 v brněnském Impact Hubu. Úvodní slovo měla „matka“ celého …

Continue reading

Výsledky přijímacího řízení – 2. kolo – učební obory

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 Výsledky zveřejněny dne 24. 5. 2019 Přijatí uchazeči musí doručit zápisový lístek do školy nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Na zkrácené studium se zápisový lístek neodevzdává. Výsledky 2.kola přijímacího řízení učebních oborů

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020 – 2.kolo (studijní obory)

Příkaz Ř162019   Příloha 1 příkazu ředitele

Kurzy anglického jazyka

Kurzy anglického jazyka