Category: Akce školy

Ekonomická olympiáda

V minulém týdnu se studenti třetího a čtvrtého ročníku oboru Veřejnosprávní činnost zúčastnili školního kola celorepublikové soutěže ve znalostech z ekonomie a financí. Soutěž vychází z rámcových vzdělávacích programů MŠMT a svým pojetím přispívá k dalšímu rozvíjení klíčových schopností a znalostí studentů v tomto oboru. Na otázkách do soutěže a koncepci Ekonomické olympiády spolupracují ekonomové a odborníci z Institutu ekonomického …

Continue reading

Poznávací exkurze „Adventní Maribor a Graz“

Ve středu 12. prosince se autobus s téměř šedesáti žáky naší školy s pedagogickým doprovodem vydal za poznáním do slovinského Mariboru. Do průmyslového města, které má bezmála sto tisíc obyvatel jsme dorazili po desáté hodině. S mapkami centra města jsme se dostali ke Katedrále sv. Jana Křtitele, odkud nás kroky vedly k nejstaršímu stále plodícímu keři na světě. Jeho …

Continue reading

Informace pro strávníky školní jídelny od 1. 1. 2019

Jidelna

Finanční gramotnost

KaPoDaV je zkratka pro projekt Podpory kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji, do kterého je naše škola zapojena.  V rámci tohoto projektu se v pátek 30. listopadu uskutečnil projektový den, jehož hlavním tématem byla finanční gramotnost. Téměř celé první patro budovy se stalo dějištěm hry, do které se zapojili všichni žáci i studenti …

Continue reading

Návštěva penzionu důchodců v Hustopečích

Již podruhé navštívili studenti Domova mládeže obyvatele penzionu důchodců v Hustopečích s tím, že k nim přišli nainstalovat výstavu fotografií nafocených studenty Domova mládeže s tématikou“ Podzim očima studentů“.  S místními obyvateli spolupracujeme a snažíme se organizovat a rozvíjet různé aktivity. Další návštěva nás čeká na Mikuláše, kdy společně posedíme, zahrajeme zábavné hry, popovídáme si a k tomu si dáme námi …

Continue reading

Jak se žije babičce a dědečkovi

Naši studenti měli dne 13.11.2018 příležitost vyzkoušet možné následky jejich způsobu života, který mnohdy zahrnuje konzumaci tučného jídla, nízkou tělesnou zátěž a nadměrné trávení času u počítačů.  Zdravotní stav organismu v seniorském věku významnou měrou závisí na životosprávě už v dětském věku. Mezi nejčastější příčiny vážných zdravotních obtíží ve vysokém věku patří dle nejnovějších poznatků …

Continue reading

Břeclavský fortel 2018

Ve čtvrtek 8. 11. 2018 se uskutečnil další ročník Břeclavského fortelu, který se zaměřuje na spolupráci škol a firem v rámci podpory technického vzdělávání. Akce se zúčastnili i žáci SOŠ a SOU Hustopeče, využili jedinečnou příležitost projednat své možnosti spolupráce či praxe s významnými firmami v regionu. V dnešní době je velká poptávka po absolventech technických oborů, proto i …

Continue reading