Category: Školní aktivity a projekty

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání

projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání…

DUM – přehled

Odkazy na DUM

Dodávka informační technologie a vybavení pro SOŠ a SOU Hustopeče

Zahájení: 19. 3. 2013 Ukončení: 29. 03. 2013 do 12h.   Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávky technického a dalšího vybavení určeného pro realizaci klíčových aktivit a to včetně příslušenství. Zakázka zahrnuje vedle samotné dodávky, také montáž, dopravu do místa plnění, proškolení obsluhy s  technikou a příslušenstvím a formu financování respektující finanční možnosti zadavatele. Předmětem …

Continue reading

Veřejná zakázka rekonstrukce osvětlení

Zakázka na rekonstrukci osvětení 2012

Peníze EU školám

Naše škola se účastní projektu Peníze EU školám.

Homolí kopec a naše škola

Revitalizace starého hradiště přitáhla pozornost řady obyvatel. Některé z informací jsme pro Vás shrnuli ve formě seznamu odkazů.

Projekty Evropské Unie

REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR Prioritní osa: 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie (FS) Oblast podpory: 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry) Podoblast podpory: 3.2.1 – Realizace úspor energie Název projektu: Realizace energetických úspor na SOŠ a SOU, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Účel projetku: Předmětem podpory je realizace úspor energie v objektu …

Continue reading