Celostátní finále „Rozpočti si to!“

Divadélko pro školy Hradec Králové

Seznam učebnic

Přijímací řízení do prvních ročníků – 3.kolo (učební obory)

Příkaz Ř172019 Příloha 1 příkazu ředitele Přloha 4 k příkazu ředitele

Termíny konání ústní závěrečné zkoušky

Výsledky 2.kola – studijní obory

Informační technologie – 2. kolo Veřejnosprávní činnost – 2. kolo  

Regionální finále soutěže „Rozpočti si to!“

Podporou vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti je on-line soutěž „Rozpočti si to!“ Ve školním roce 2018/2019 se dva týmy naší školy tohoto klání zúčastnily. Protože úspěšně plnily i bonusové úkoly, podařilo se jim nasbírat dostatečné množství bodů – chechtáků, k postupu do regionálního finále, které se konalo 23.5.2019 v brněnském Impact Hubu. Úvodní slovo měla „matka“ celého …

Continue reading